آزادی دو روحانی ترکمن با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی

توهرا – دو روحانی ترکمن به نام های “داوود قلیچی” و “عبدالمجید آزمون” که در اردیبهشت‌ماه سال جاری به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” از سوی نیروهای اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی بصورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات گرگان آزاد شدند.

 به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، دو روحانی ترکمن به نام های “داوود قلیچی” و “عبدالمجید آزمون” روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد‌ماه پس از تفهیم اتهام در دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان و تحمل نزدیک به سه ماه انفرادی با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی بصورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان گرگان آزاد شدند.

این دو روحانی در زمان بازداشت دست‌کم به مدت دوماه ممنوع التماس بوده و به وکیل دسترسی نداشتند.

همچنین گزارش شده است که این دو روحانی در بازداشتگاه به مدت زیادی تحت فشار شکنجه های روحی روانی و جسمی قرار گرفته و حتی اجازه استحمام به آن‌ها نیز داده نشده است.

تمامی این موارد در حالی صورت گرفته که مواد 60، 63 و 64 منشور حقوق شهروندی آقای روحانی به صراحت ممنوعیت آن را اعلام کرده که عینا در زیر می‌آید:

ماده 60 -شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده 63 – حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده 64 – بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.

لازم به یادآوری است، این روحانیون در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به دلیل فعالیت های مذهبی شان به ظن تبلیغ سلفیت در منزل شخصی خود پس از تفتیش کامل وسایل به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند.

پیش‌تر توهرا در گزارشی تحت عنوان گزارشی از آخرین وضعیت روحانیون بازداشت شده ترکمن به جزئیات پرونده این روحانیون پرداخته بود.

حکومت ایران برای جلوگیری از فعالیت های اهل سنت در کشور، همواره فعالان مذهبی اهل سنت را با اتهامات “عضویت در گروه های سلفی” و “تبلیغ سلفیت” بازداشت کرده است هرچند بسیاری از فعالان معتقدند که این اتهامات پایه و اساسی نداشته و تنها مبلغین مذهبی هستند که نه تنها گرایش به تندروی دینی ندارند بلکه با “خشونت” نیز مخالفند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *