فرش ترکمن در روستای دویدوخ

فرش فارغ از هر رنگ و زبان و مذهب با همه ایرانیان عجین بوده است. از همین روست که فرش به لحاظ تنوع فرهنگی ایران در نقش و نگارهای متنوع و متفاوت فرش های مناطق گوناگون کشور نمود یافته است.
فرش ترکمن میراثی کهن واز محدود کالاهایی است که هم در بین خود مردم این خطه وهم دیگر جاها از محبوبیت ومعروفیت خاصی حتی درآن سوی مرزهابرخوردار است.
فرش ابریشم دورو خاص ترکمن های شهرستان راز و جرگلان در روستای دویدوخ علیای خراسان شمالی است.

ترکمن ها این نوع فرش در ابعاد ۲ در ۱.۴۰ متر بافته می‌شود که اگر توسط دو بافنده انجام شود حدود یک سال خواهد کشید نحوه بافت این نوع فرش حاصل دست رنج دو نفرپشت دار قالی بطور همزمان با هم است.

تصاویر بافته شده ذهنی هستند وهمه ی آنها نشان دهنده نمادهایی از زندگی این مردمان هنرمند است. بانوان و دختران ترکمن اصلی ترین عناصری که فرش ترکمن با آنها معنا پیدا می کند، خیال را به واقعیت تبدیل می کنند وبا این معجزه استعداد، لیاقت وعلاقه خود را به نمایش می گذارند.

بافت این فرش فقط در میان ترکمن های خراسان شمالی است و هیچ سندی درخصوص بافت آن در میان سایر اقوام  نقاط کشور تاکنون یافت نشده است خاستگاه اصلی فرش دو رو، روستای دویدوخ است.

تصاویر را به نقل از خبرگزاری مهر ببینید:

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *