آخرین باز مانده از درنای سیبری

“امید” آخرین بازمانده از جمعیت درنای سیبری در تالاب های حاشیه دریای خزر فرود آمد,این نهمین سال متوالی است که این درنا مهاجرت خود را به تنهایی به ایران انجام می دهد.

به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا به نقل از میزان این نهمین سال متوالی است که این درنای سیبری که جنسیتش نر است، مهاجرت زمستانه خود را به تنهایی انجام می دهد و وارد ایران می شود.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *