شهرستانی بدون ایستگاه آتش نشانی

توهرا-شهرستان راز و جرگلان واقع در استان خراسان شمالی با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر، فاقد ایستگاه آتش نشانی است
به گزارش توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا،شهرستان راز و جرگلان با جمعیت ۶۰ هزار نفری فاقد حتی یک ایستگاه آتش نشانی است.
این در حالی است که هر ساله شاهد آتش‌سوزی در جنگل‌های قرق و مراتع منطقه هستیم. از طرفی بروز پی در پی حادثه آتش‌سوزی در منازل مسکونی،کارگاه ها و انبار های علوفه اهالی منطقه را با مشکلات بسیاری به لحاض نبود امکانات اتفاء حریق رو به رو کرده است.
تحمل خسارات مادی و جانی به دلیل محرومیت از حداقل امکانات آتش‌نشانی موجب نارضایتی اهالی ترکمن این منطقه شده است.
آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو فرصت طرح دوباره مساله کمبود امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی را فراهم آورد. حادثه ای که موجب ناراحتی و محل بروز نارضایتی شهروندان شد.
سازمان توهرا،متشکل از فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا ۱۱ مورد از آتش سوزی های منطقه راز و جرگلان در سال جاری را بصورت مستند جمع آوری کرده است که به ترتیب تاریخ در زیر میخوانید:
(با توجه به نبود ایستگاه آتش‌نشانی اکثر این آتشسوزی ها توسط اهالی بومی و با امکانات اولیه اتفاء شده است و نبود امکانات و کادر متخصص موجب افزایش خسارات در حوادث کوچک قابل مهار شده است.)
۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
منزل مسکونی و کارگاهی در روستای پرسه سو طعمه حریق شده و سوخت.

۴خرداد ماه ۱۳۹۵
حدود یک هکتار از مزارع جو در روستای خرتوت دچار حریق شده و سوخت

۲۱خرداد ماه ۱۳۹۵
یک منزل مسکونی در روستای بچه دره دچار آتش سوزی شد و نیمی از اساس منزل در آتش سوخت

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵
۵۰ هکتار از مراتع بک پولاد در محلی به نام قابدال چشمه به کلی سوخت.

۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵
۱۵ هکتار از مراتع روستای خیر آباد حصارچه دچار حریق شده و به کلی سوخت.

۳۰مرداد ماه ۱۳۹۵
سرایت آتش از مراتع مرزی کشور همسایه،جمهوری ترکمنستان به مراتع ایران در روستای آیری قایه و از بین رفتن ده ها هکتار از مراتع ایران

۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۵
انبار علوفه به همراه یک منزل مسکونی در یکه سعود طعمه حریق شده و سوخت

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵
منزل مسکونی حاج شاگلدی آخوند یزدانی از باغلق دچار طعمه حریق شده و سوخت

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵
انبار علوفه در محله ملک لر در یکه سعود دچار حریق شده و سوخت

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵
منزل حاج مراد آخوند شاکری بدلیل اشتعال بخاری نفتی دچار آتش سوزی شده و خود این شخص هم در این حادثه جان باختند.

۴بهمن ماه ۱۳۹۵
منزل آقای احمد پردل در روستای کرپشلی دچار آتش سوزی شده و تمامی اساس منزل وی در این حادثه سوخت.
خوشبختانه در آخرین مورد خسارت جانی درپی نداشت

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *