دریا جان دو صیاد ترکمن را گرفت


توهرا-طی برخورد دو قایق موتوری به یکدیگر  دو صیاد ترکمن جان باختند
به گزارش توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا؛بامداد یکشنبه دیروز دو صیاد ترکمن به نام های اسماعیل توماچ و رضا کر طی برخورد دو قایق موتوری به یکدیگر مجروح و به بیمارستان 5 آذر شهرستان گرگان منتقل شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده این اشخاص به توهرا گفت؛
صیادان در حال مکالمه با خانواده خود بودند و از سلامتی وضع خودشان به خانواده شان اطلاع میدادند که در حین مکالمه تلفنی یک قایق با سرعت تمام از روی قایق رد میشود
این منبع نزدیک ادامه داد؛ اسماعیل توماچ فرزند امان مراد حاجی از روستای توماچ لار و رضا کر فرزند محمد دردی از روستای چارقلی است که متاسفانه بعد از انتقال به بیمارستان 5 آذر گرگان جان باختند.

گفتنی است صیادی از مشاغل اصلی ساکنین بومی ترکمن صحراست و متاسفانه مجوز صید ماهی توسط ارگان های دولتی به اشخاص غیربومی داده میشود و ترکمن های منطقه بصورت غیر قانونی به کار صید مشغولند و صیادان منطقه از عدم حمایت نهاد های دولتی برای رسیدگی به وضعیت صیادان ناراضی هستند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *