تبدیل حکم حبس به غرس ۲۰۰ اصله نهال

توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان حکم شش ماه زندانی یک مجرم در علی آباد کتول را به غرس ۲۰۰اصله نهال در اراضی منابع طبیعی این شهرستان و مراقبت و نگهداری از آنان به مدت یک سال تبدیل کرد.

به گزارش توهرا ،فعالان حقوق بشر تزکمن صحرا به نقل از ایرنا  بر اساس حکم صادره از این شعبه قضایی، فردی که براساس حکم شعبه ۱۰۱ کیفری بخش کمالان شهرستان علی آباد کتول به دلیل قطع ۱۲۰ اصله نهال جنگلی از گونه های مختلف و نیز آسیب رساندن به برخی گونه های دیگر، علاوه بر پرداخت جرائم نقدی، به تحمل شش ماه زندان نیر محکوم شده بود، با رای دادگاه تجدید نظر مواجه شد.
براساس رای دادگاه تجدید نظر دادگستری گلستان، این مجرم باید ضمن پرداخت جرائم، به جای تحمل شش ماه حبس، اقدام به غرس ۲۰۰ اصله نهال و نگهدای و مراقبت از آنان به مدت یک سال نماید.
برپایه حکم دادگاه تجدید نظر، مجرم پس از غرس نهال ها که با هماهنگی منابع طبیعی علی آباد کتول خواهد بود، بایستی به مدت یک سال از نهال ها نگهداری و مراقبت و گزارش تصویری آن را نیز طی چند نوبت به دادگاه اولیه ارائه نماید.
جایگزین کردن انجام خدمات عمومی درحوزه منابع طبیعی به جای حبس چندی است که از سوی برخی قضات دادگستری استان گلستان درحال انجام است و هفته پیش دادگاهی در گنبدکاووس نیز به جای حکم حبس، مجرم را به انجام هزار ساعت کار درحوزه پاکسازی محیط زیست محکوم کرده بود.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *