تکمیلی: مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه در زندان امیرآباد گرگان

بامداد روز گذشته یک زندانی بر اثر شکنجه پرسنل زندان امیرآباد گرگان جان باخت. توهرا به اسامی عامران و عاملان این حادثه دست یافته که در این گزارش می‌آید. به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، بامداد روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه … ادامه خواندن تکمیلی: مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه در زندان امیرآباد گرگان