استان گلستان رتبه اول اختلاف طبقاتی در کشور

به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا به نقل از اطلاعات مرکز آمار ایران ضریب جینی در دوسال اخیر با شیب ملایمی روند صعودی گرفته است و بیشترین نابرابری‌ها در شهرهای استان گلستان و تهران میان طبقات مختلف جامعه وجود دارد.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران ضریب جینی در میان استان های تهران با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ درصد بیشترین ضریبجینی در کشور را دارند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *