ضرب و شتم دست‌ فروش گرگانی توسط مأموران شهرداری

اختصاصی توهرا: مأموران شهرداری گرگان با ضبط وسایل یک دست فروش اقدام به ضرب و شتم وی کردند.
بنا بر اطلاع توهرا سایت فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا، ظهر دیروز سه شنبه ۹آذر۹۵ مأموران واحد سد معبر شهرداری گرگان که قصد ضبط اموال یک شهروند که مشغول دست فروشی بود اقدام به ضرب و شتم وی کرده‌اند.
بنا به گفته شاهدان درگیری پس از ممانعت مرد دست فروش از تحویل وسایل خود به مأموران شروع شده است.
پیشتر نیز اخبار مشابهی مبنی بر اعمال خشونت مأموران شهرداری از ایران مخابره شده بود.
در آخرین مورد سیلی مأمور شهرداری به صورت یک دست فروش زن در فومن موجب واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران شده بود.

نویسنده: دانیال بابایانی

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *