حساسیتهای ما چگونه از بین رفت؟ /امان محمد خوجملی

حساسیتها و عکس العملها زمانی خوب کار می کند که جامعه روال عادی و طبیعی خود را طی کند و هر چیزی در جای خود قرار بگیرد.اما با شعارعدالت،عدالت قربانی شود و با شعار آزادی،آزادی رعایت نشود و با شعار مبارزه با فساد، فساد گسترش یابد و با خطاکاران و مفسدان و مختلسان با رعفت رفتار شود و کارگران و فقرا برای جبران هزینه های زندگی به جای ۸ ساعت ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار کنند.بعضیها با رانت قدرت بتوانند هزاران میلیارد وام بگیرند واز فقرا برای گرفتن وام چند میلیونی انواع و اقسام وثیقه و ضامن طلب شود و همه ی این مسائل از طریق رسانه های همگانی در معرض دید عموم قرار گیرد دیگر اعتمادی به واژه های مانند عدالت و آزادی باقی نخواهد ماند. در واقع این ظلم به واژه ها نیزهست که قلب ماهیت می شوند .
احمدی نژاد چگونه با اعتماد مردم بازی کرد؟ او مرتب شعار مبارزه با فساد می داد و مرتب دست به جیب می برد تا لیست مفسدان را اعلام کند اما این لیست نه تنها در عرض هشت سال منتشر نشد بلکه مفسدان در دوران او گسترش پیدا کردند. ایشان کابینه خود را خط قرمز اعلام کرد که کسی حق ورود به آنجا را ندارد. قوه ی قضائیه هم آن خط قرمز اعلامی را پذیرفت و بعد از پایان کار دولت به آنجا وارد شد و اتفاقاً دست خالی هم بر نگشت و گوشه ای از انبوه را بر ملا کرد .
یکی از بدترین کارهای احمدی نژاد خراب کردن فرهنگ و اعتقادات مردم بود. دیگر مردم به اختلاسهای یک میلیونی ، ده میلیونی ، صدمیلیونی ، یک میلیاردی، ده میلیاردی ، صدمیلیاردی توجهی نمی کنند و حساسیتی برانگیخته نمی شود مگر اینکه اختلاسها سر به فلک بزند و به هزاران میلیارد برسد.!!! اصلاً برای مردم اخبار هزاران میلیاردی عادی شده است. وقتی اعلام شد درصندوق ذخیره ی فرهنگیان ۸ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است، غیر از خواص، نه تنها کسی تعجب نکرد، بلکه اصلاً حساسیتی هم در میان عوام بوجود نیامد. گویا با این اختلاسها و فسادهای اقتصادی رگ حساسیت مردم قطع شده است .
انگار سالهاست مردم به این کارهای خلاف عادت کرده اند وبه یک امرعادی و معمولی تبدیل شده است. اصلاً معلوم نیست انسان چه اختلاس و فسادی مهمی را اعلام بکند که توجه مردم به آن جلب شود. آیا این غیر از خراب شدن فرهنگ و اعتقادات مردم معنای دیگری دارد؟ًًً!!! گرچه احمدی نژاد با پرداخت یارانه هنوز محبوبیت زیادی در میان طبقات محروم و ناکام جامعه دارد و اگر نامزد ریاست جمهوری شود، رای این اقشار محروم را از آن خود خواهد کرد. ولی خراب شدن فرهنگ و اعتقادات مردم را که دیگر از هیچ فسادی تعجب نمی کنند ،چه کسی می تواند درست کند خدا می داند.۴/۹/۱۳۹۵ .

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *