گاز مونوکسید کربن جان یک نفر را در شهر علی آبادکتول گرفت

به گزارش توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا دیروز در ساعات اولیه شب یک شهروند بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.
به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا علت این حادثه روشن نگاه داشتن گاز پیک نیک در چادر مسافرتی گزارش شده است گفتنی است هنوز هیچ منبع رسمی صقم و صحت  این حادثه را تایید نکرده است

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *