دانه ی انار جان کودک ۲۱ماهه اهل صوفی شیخ را گرفت

به گزارش توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا بقل از ترکمن سسی  اعضای بدن کودک ۲۱ ماهه ای که به علت ماندن دانه انار در مجاری تنفسی دچار مرگ مغزی شده بود به ۳ بیمار اهدا شد.

کودک اهل روستای صوفی شیخ انصاری کلاله  در حال خوردن انار بود که دانه انار در حلقش گیر کرد و نتواست به صورت معمولی نفس بکشد.

پدر و مادر بلافاصله او را به بیمارستان حضرت رسول کلاله و پس از آن به بیمارستان تخصصی طالقانی گرگان منتقل کردند اما وی دچار مرگ مغزی شده بود.

در نهایت با رضایت والدین این کودک دو کلیه، کبد و نسوج داخلی این طفل به سه بیمار اهدا شد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *