دستگیری سارقین طلا فروشی

صبح روز گذشته سارقینی که قصد سرقت ازیک طلا فروشی در شهرستان آق قلا را داشتند پس از تیراندازی توسط کسبه و مردم شهرستان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند…
به گزارش توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا: هشتم آذرماه سارقین با خودروی قرمز۲۰۶ دو مرد و۱خانوم با لباس و اسلحه نظامی به همراه بی سیم که حکم به ظاهر مامور را داشتند به یکی از مغازه طلا فروشی در شهرستان آق قالا (آق قلا) دستبرد میزنند در بدو ورودشان با پاشیدن گاز اشک آور دوربین ها را منهدم میکنند و صاحب مغازه رابه انباری کشانده وشروع به پرکردن کیسه طلا میشوند که در این هنگام کسبه ی بازار متوجه سرقت میشوند و سارقین برای ترساندن کسبه بازار چندین تیر هوایی شلیک میکنند و در همین فاصله اقدام به فرار میکنند ولی تجمع مردم سبب دستگیریشان میشود
گفتنی است صاحب طلا فروشی هم اکنون در بیمارستان بستری است و توهرا از وضعیت جسمی این شخص اطلاعی در دست ندارد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *