دختر ۲ساله بر اثر شدت جراحات سوختگی از دنیا رفت

به گزارش توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا
حدود ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۸آذرماه بر اثر سرریز شدن بخاری نفتی این حادثه بسیار تلخ روی داد.

پدر خانواده (عبدالجلیل غفوری) در شغل چوپانی فعالیت دارد. مادر خانواده نیز بدلیل خراب بودن یخچال و نداشتن توانایی مالی برای تعمیر آن مجبور بوده مواد پروتئینی و لبنی خود را در یخچال برادر شوهر خود در فاصله ۲۰۰متری از منزل استیجاری خود قرار دهد که در همین غفلت ۲-۳ دقیقه ای ، متاسفانه این اتفاق ناگوار روی داد.

مادر خانواده زمانیکه متوجه بلندشدن دود از منزل خودشده سریعاخودرا به داخل خانه در حال حریق، انداخته و توانسته ابتدا گل آرا کودک ۴ساله خودرا نجات داده و براثر تاریکی مطلق خانه ناشی از دودشدید بعد گذشت ۱۰دقیقه توانسته سحر کودک دوساله خودرا درحالیکه اثار سوختگی شدید داشته است بیابد . (دراین حادثه کف پاههای این مادر فداکار نیز، دچار سوختگی شده است.!)

این خانه استیجاری بدون امکانات آب لوله کشی شده ، گاز و برق بوده و تلاش اهالی برای خاموش نمودن آتش تنها با امکانات اولیه و آب جوی حاصل از بارندگی های اخیر صورت گرفته است. گفتنی است تمامی اثاث و مایحتاج زندگی این خانواده براثر آتش سوزی بکلی از بین رفته است. متاسفانه دیشب نیز باخبر شدیم که این کودک دوساله (سحر) بر اثر شدت جراحات سوختگی در بیمارستان سوختگی شهید زارع ساری جان خودرا از دست داده و در روزجمعه۲۰آذر در خانه ابدی خود آرمید . دیگر کودک خانواده ،گل آرا ۴ ساله نیز دچار سوختگی از ناحیه دست شده است.

به گفته اهالی محل و به نقل از پدر خانواده ، بیمارستان سوختگی شهید زارع ساری نیز برای یکروز بستری این کودک مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را از این خانواده داغدار و نیازمند طلب نموده است .

امیدواریم مسئولین شهرستانی و استانی هرچه سریعتر به یاری این خانواده داغدار بشتابند تا هر چند اندک تا حدودی از آلام و درد آنان بکاهد. این خانواده شدیدا به کمکهای نقدی و غیر نقدی ازجمله پتو و … نیازمند است.
👈اگر توانایی کمک نقدی داشتید
شماره کارت ( ۶۰۳۷۹۹۱۴۳۷۸۱۹۵۴۷ )
شماره حساب ۰۳۳۹۴۵۲۳۰۲۰۰۷ @@
نام صاحب حساب عبدالجلیل غفوری
نزد بانک ملی
👈برای کمکهای غیر نقدی همچون پتو و …
مکان اول : اول مسجد اخوند بدخشان
مکان دوم: عکاسی ماندگار(غفورقرنجیک)12375987_199792257032218_42807000378794327_n

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *