تجمع تعدادی از شالی کاران بخش داشلی برون برای بازگشایی سد دانشمندآتا

 

به گزارش توهرا -فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا –
تجمع اعتراض آمیز تعدادی از شالی کاران بخش داشلی برون در مقابل اداره آب و فاضلاب منطقه اینچه برون برای بازگشایی سد دانشمند که عدم توجه مسئولین به تجمع خشم شالیکاران را برانگیخت و اقدام به پرتاپ سنگ و شکستن شیشه به اداره آب و فاضلاب اینچه برون کردند کردند.
مرز اینچه برون یکی از مرزهای امن کشور است و شغل اصلی مردم کشاورزی می باشد حال بعد از گذشت چهار سال سد آب دانشمند آتا پر شده وبیش از ۱۲۰۰ هکتار شالی در اطراف این سد کشت شده است.
یکی از شهروندان با نام ناز محمد ع در گفتگو با توهرا گفت : آب بها هر هکتار چهار میلیون وششصد هزار ریال می باشد یعنی درآمد دولت بیش از پنج میلیارد ریال است دولت به آب منطقه ای بسنده نکرد و با فروش آب سد منطقه برای پرورش ماهی قرار شد دو میلیون متر مکعب آب برای پرورش ماهی ها رها سازی شود یعنی تمام شدن آب سد وتکرار حادثه سال ۹۱ که شالی های مردم خشک شد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *