بازدید فرماندار شهرستان تورکمن از غرفه‌های جشنواره فرش تورکمن در اسکله این شهر

توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا- بازدید فرماندار شهرستان تورکمن به همراه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و سایر مسئولین شهرستانی و مسئولین جشنواره از غرفه‌های جشنواره فرش تورکمن در اسکله این شهر

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *