سرگردانی یک روستا میان دو شهر

به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا ، روستایی در نزدیکی موج های آبی گنبد قرار گرفته است و ۳۶ سال است که به عنوان روستا رسمیت ندارد.
به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا ، «سازمان وجدانی» یکی از مجتمع‌های زیستی کوچک است که در ۲ کیلومتری جاده آزاد شهر به گنبدکاووس، روبه روی عبور مجتمع بزرگ نیمه کاره موج‌های آبی قرار گرفته است. این روستا یا آبادی با وجود استقرار کامل ساختارهای روستایی از جمله زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی به عنوان یک روستا رسمیت ندارد و به دلیل نداشتن کد روستایی و مطابق قانون، از بسیاری امکانات از جمله شورای روستا، دهیاری، زیرساخت‌هایی مانند آب، برق،گاز، تلفن، مدرسه، خانه بهداشت و هر آنچه به عنوان امکان‌های نخستین زندگی برای یک روستا تعریف می‌شود ، محروم است.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *