تذکر کتبی نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس به وزیر اقتصاد

tazakor
به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا ؛
آقای قره جه طیار نماینده مجلس شورای اسلامی گنبد کاووس طی نامه ای کتبی به مسئولان اجرایی کشور از عدم انتصاب مدیر کل بومی اخطار داد.
به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا در این نامه آقای قره جه طیار با اشاره به محرومیت های شدید منطقه مرزی و محروم اینچه برون از عدم اتصاب مدیر کل بومی برای اداره کل گمرک استان گلستان و سخت گیری های بی مورد و فراتر از قانون مدیر کل فعلی انتقاد کرد .
وی در این نامه برخی از اقدامات فرا قانونی مدیر کل گمرک استان گلستان را عدم قبولی و اجرای ترانشیپ برخلاف ماده ۹۵ آیین نامه قانون امور گمرکی که علاوه بر کاهش هزینه صادر کنندگان که برای صد ها کارگر محلی ایجاد اشتغال میکرد و همچنین از معرفی رانندگان به دستگاه قضایی با کوچکترین نقص در شکل ظاهری پلمپ با استناد به مواد ۵۴۳ و ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ و بدون توجه به ماده ۵۶ قانون امور گمرکی مصوب ۹۰ که موخر بوده و بر ماده ۵۴۳ تخصیص میزند اشاره کرد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *