گزارشی از ماه های آخر یک زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی مشهد / سند

توهرا – یک زندانی به نام” آناقلی قریشی” که به اتهام قتل در دادگاه مشهد به قصاص محکوم شده، ۱۱ سال است که در اندرزگاه ۵ زندان مرکزی مشهد زیر حکم اعدام گذران حبس می‌کند، وی یکبار در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری موفق به اخذ رضایت شاکی درقبال پرداخت دیه ظرف مدت ۶ ماه شده که باوجود گذشت ۵ ماه کماکان خانواده وی از پرداخت مبلغ دیه عاجز مانده‌اند. بر اساس احکام صادره قرار است حکم قصاص این زندانی در صورت عدم پرداخت مبلغ دیه در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه سال ۹۷ به اجرا درآید. این زندانی با نگارش نامه‌ای از تمامی خیرین عاجزانه تقاضای کمک کرده است.

به گزارش توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا، یک زندانی به نام آناقلی قریشی که به اتهام قتل ۱۱ سال در زندان مرکزی مشهد گذران حبس می‌کند، قرار است در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ حکم اعدام وی درصورت عدم پرداخت مبلغ دیه به اجرا درآید.

آنا قلی قریشی فرزند جمعه قلی که در سال ۸۵ در دادگاه مشهد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده و هم اکنون یازدهمین سال حبس خود را در زندان مرکزی مشهد سپری می‌کند.

این شهروند از اهالی روستای شفتالو باغ شهرستان آق قلا در استان گلستان است؛ قرار است در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه سال ۹۷ در صورت عدم پرداخت دیه حکم قصاص وی به اجرا درآید.

آقای قریشی پیش از این در تاریخ ۳۰ مهرماه سال‌ جاری موفق به اخذ رضایت شاکی درقبال پرداخت دیه ظرف مدت ۶ ماه شده است. مبلغی که اولیای دم از وی درخواست کرده ۴۰۰ میلیون تومان بوده و علی‌رغم گذشت ۵ ماه از این تاریخ و نزدیک شدن به اجرای حکم این شهروند گلستانی از پرداخت مبلغ دیه عاجز مانده است.

این شهروند گلستانی که هم اکنون در بند ۵ زندان مرکزی مشهد نگهداری می‌شود با نگارش نامه ای از تمامی خیرین عاجزانه تقاضای کمک کرده است.

اصل این نامه که به جهت انتشار در اختیار توهرا قرار گرفته در پی می‌آید:

احتراما اینجانب مددجو آنا قلی قریشی فرزند جمعه قلی که به جرم قتل در زندان مرکزی مشهد تحمل کیفر مینمایم در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۶ برای اجرای حکم قصاص پای چوبه دار رفتم و به لطف خدا و با وساطت قضات محترم اجرای احکام و و لطف شاکیان محترم به بنده حقیر از تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۶ لغایت ۳۰ فروردین‌ماه ۹۷ با تهیه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد به مدت ۶ ماه مهلت دادند.

لذا از شما خیرین محترم تقاضای کمک و مساعدت در حق این بنده خواستارم و از خداوند منان برای شما عزیزان آرزوی کامیابی و سربلندی میکنم.

از همکاری شما عزیزان سپاسگذارم

اجرکم عندالله

آناقلی قریشی فرزند جمعه‌قلی

نویسنده: دانیال بابایانی

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *