آنه محمد بیات؛ برای حفظ زبان مادری عزم ملی و جدی نیاز است

توهرا – ۲۱فوریه ۲۰۰۰میلادی سازمان فرهنگی یونسکو ، روز زبان مادری اعلام کردند ۱۸سال از آن تاریخ گذشته متاسفانه صورت عملی به خود نگرفته حتی در اجرای این برنامه مهم فرهنگی از کشورهای عضو ساز مان ملل که اقلیتهای قومی زبانی زندگی میکنند رسما درخواستی نشده است تا زبان اقلیت زبانی ساکن در آن کشور تدریس شود کما اینکه سازمان فرهنگی مذکور برای حفظ بناهای تاریخی بودجه در نظر میگیرد به هرحال هرساله دوم اسفند در ایران ۲۱ فوریه در جهان به نام حفظ زبان مادری در تقویم ثبت شده و مهمتر از آن ۳۸ سال پیش بزرگان انقلاب و نمایندگان مردم در اصل ۱۵ قانون اساسی پیش بینی کرده اند تا زبان اقوام ایرانی تدریس شود هم اکنون در چهلمین سال انقلاب بسر میبریم ولی از تدریس رسمی زبانهای اقوام (آذری، کردی، ترکمنی، تالشی، بلوچی و….) خبری نیست علت عدم اجرای اصل فوق در گام اول به دولتمردان برمیگردد و در گام دوم عدم پیگیری تشکلهای مدنی وافراد شاخص ونخبه و نمایندگان مجلسین اقوام اقلیت زبانی بر میگردد، چه بسا روسای جمهور، نمایندگان مجلس؛ خبرگان و شورای اسلامی؛ حین انتخابات بر اجرای اصلهای به جا مانده قانون اساسی از جمله اصل ۱۵ شعار میدهند ولی بعد از کسب آرا ورسیدن به قدرت فراموش میکنند حتی از جواب رسمی به نامه های مکتوب فعالین فرهنگی اقوام واهمه دارند جای بسی تاسف است اعضای ارشد فرهنگستان فارسی با اجرای اصل مذکور علنا مخالفت میکنند، قوانین مترقی دنیا و سازمانهای بین المللی اذعان میدارند:یادگیری به زبان مادری سهلتر است و تکلم زبان ملی، مادری و بین المللی نیاز بشر است.در ایران زبان رسمی فارسی واما یادگیری زبان اقوام مختلف در مدارس مانعی ندارد در صورتی که این شعار طی۳۸ سال صورت عملی به خود نگرفته است کما اینکه جمعیت اکثریت ایران را اقوام غیر فارس تشکیل میدهند، از سوی نخبه گان اقلیتهای زبانی ایران برای حفظ زبان مادری تلاشهای صورت میگیرد متاسفانه زبان غالب با امکانات ویژه دولتی زبان مادری اکثریت جمعیت ایران را سال به سال می بلعد کما اینکه زبان ملی ما نیز مورد تهاجم زبانهای بیگانه قرار میگیرد برای حفظ زبان مادری عزم ملی و جدی نیاز است در خاتمه از نمایندگان فراکسیون ترک زبانان ودیگر اقلیتهای زبانی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود حداقل در این روز مبارک، تدریس زبان مادری از ریاست قوه مجریه درخواست شود تا در اجرای اصل مترقی۱۵ قانون اساسی تعجیل نماید، و تشکلهای مدنی غیر انتفاعی رسمی و نیمه رسمی اقلیتهای زبانی کشور عزیز ما ایران از کوچکترین روزنه برای حفظ زبان خود بهره برداری و بدینگونه زبان مادری را پاس بدارند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *