پیروزی مردم ترکمن صحرا/عبدالرحمان دیه جی

پیروزیها را به مردم فرهیخته ایران و مردم تحت تبعیض ترکمن صحرا تبریک می گویم

امروز روز تاریخی و بزرگی برای مردم ایران و کل مردم ترکمن صحرا است. از سویی شاهد پیروزی جریان روشن اندیش و اعتدالگرا و اصلاح طلب با کاندیداتوری جناب حسن روحانی هستیم. مردم فرهیخته ایران با آراء خود نشان داده اند که مخالف بازگشت به دوران گذشته و ایجاد حد و حصورهای ارتجاعی و بحران سازی در سطح بین المللی هستند.
از سویی دیگر مردم ترکمن صحرا که متاسفانه در کشور خود به عنوان شهروندان درجه چندم محسوب می شوند و حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری و حق انتصاب در پستهای وزارت و استانداری و …را ندارند و از بسیاری از مواد پیمان نامه حقوق بشر مصرح در سازمان بین الملل محرومند، نشان دادند که اگر فضایی عدالتمندانه با حق انتخاب آزادنه داشته باشند، با آراء خود فرزندان رشید و شایسته خود را در اداره امور شهر و منطقه خواهند گماشت و فرصت خدمت را برای فرزندان خود در این دیار فراهم خواهند کرد.
پیروزی ترکمنها در انتخاباتهای محلی شورای شهر، در واقع واکنش طبیعی مردم ترکمن صحرا بر تبعیضها و اجحافهایی است که در حق آنان وارد می شود و ترکمنها را مجبور به انسجام و وحدت و همبستگی بیشتر می کند که شاید این همبستگی با نگاه از بیرون حرکتهایی قومیتگرایانه محسوب شود. اما در حقیقت، این شرایط اجتماعی و سیاسی و محدودیتها و مظلومیتها و تبعیضهای جاری بر جامعه است که ترکمنها را برای دفاع از حقوق از دست رفته خود به گرد هم می آورد تا حداقلترین حقوق اجتماعی خود را که از سوی حاکمیت برای آنان در نظر گرفته شده از دست ندهند. این همبستگی در واقع عکس العملی به فشارهای بیرونی و تنگناهای سیاسی حاکم بر جامعه اهل سنت ایران و اقلیتهای قومی کشور است که امیداوریم رئیس جمهور محترم برای رفع این معضلات گام بردارند و برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد تلاش کنند که در آن هر ایرانی ای خود را شهروند درجه اول احساس کند، ایرانی که تبعضهای قومی و مذهبی را کنار بگذارد و در پی حل مشکلات بزرگتری باشد و کل مردم ایران در فضایی آزاد و عدالتمند، به چنان رشد و اعتلای سیاسی و اجتماعی برسند که معیارهای انتخاب بر اساس اصل شایسته سالاری از دریچه احزاب سیاسی با برنامه های تعریف شده شان باشد. هر چند که این اهداف در حال حاضر ایده آلیستی و دور از دسترس به نظر می رسد اما به هر حال وظیفه انسانی و اجتماعی و ملیمان حکم می کند که گام به گام بدان سو حرکت کنیم.
حرکت یاشولیهای ترکمن در ترکمن صحرا ستودنی است. آنها سمبل همبستگی و یکدلی ترکمنها هستند و نشان استمرار اعتماد و احترام ترکمنها به یاشولیهای خود که در طول تاریخ همواره با هم اندیشی و مشورت، مردم را به بهترین تصمیمها و اهداف درست رهنمون شده اند.
باری پیروزی بزرگ مردم فرهیخته ایران را در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مردم درد کشیده و تبعیض چشیده ترکمن صحرا را در انتخابات محلی شورای شهر از صمیم قلب تبریک می گویم.
دکتر عبدالرحمن دیه جی

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *