اخبار

تنبیه بدنی دانش آموز کلاله ای

توهرا-تنبیه بدنی دانش آموز دبیرستانی در کلاله توسط دبیر پرورشی با خط کش حادثه ساز شد

به گزارش توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا به نقل از  ترکمن سسی،روز بیست و سوم بهمن ماه،دانش آموز کلاله ای به دلیل تاخیر در بازگشت از سرویس بهداشتی توسط دبیر پرورشی خود با نام(ح.م) با خط کش تیز تنبیه شده است.

به دلیل شدت برخورد انگشت شصت این دانش آموز بشدت خونریزی کرده است که پس از انتقال به بیمارستان و زدن سه بخیه به دست این دانش آموز،خون ریزی وی بند آمده است.

پدر این دانش آموز در گفت و گویی با سایت ترکمن سسی و اعلام خبر فوق،تاکید کرد:ما شکایت خود را نزد رئیس آموزش و پرورش کلاله نیز بردیم ولیکن بدون جواب ماند و به شکایت ما رسیدگی نشد.

وی گفت:دبیر پرورشی در توجیه این کار خود با لحنی تمسخر آمیز می گوید که ده نفر را با خط کش زدم ولی این یکی دست خود را کنار کشید.

پدر این دانش آموز خواستار رسیدگی مسئولین آموزش و پرورش گلستان به شکایت وی است.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *