تجمع کارگران شهرداری گرگان

توهرا-درپی تجمع چندباره کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگان،مسئول روابط عمومی شهرداری گفت :کارگران طرف قرارداد هیچ طلبی از این نهاد ندارند
به گزارش توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا به نقل از ایرنا:
سکینه مسگر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شهرداری گرگان به تمامی تعهدات خود در قبال پیمانکاران طرف قرارداد عمل کرده است و اگر حقوق کارگران پرداخت نشده به بدحسابی آنها مربوط است.
وی اضافه کرد: هر چند تعهدی نسبت به کارگران نداشته و نداریم اما وظیفه خود می دانیم تا مشکلات این قشر زحمتکش را برطرف کنیم و پیمانکاران باید تعهدات را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: همکاران شهرداری گرگان در امور مالی و حقوقی برای بررسی بیشتر موضوع وارد عمل شده اند.
صفرعلی پائین محلی سخنگوی شورای شهر گرگان نیز در خصوص ادعای یکی از پیمانکاران شهرداری که مدعی شده زمین های تهاتر شده به وی از سوی شهرداری دارای مشکل است، گفت: این موضوع حل شده و زمین آماده واگذاری قطعی و نهایی به پیمانکار براساس قرارداد کاری است

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *