پهلوان حالمرادف دستگیر شد

توهرا-پهلوان حالمرادف خواننده مشهور کشور ترکمنستان به جرم فساد مالی و خواندن ترانه های اسلامی به حبس محکوم شد

به گزارش توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا به نقل ازرادیوآزادی ترکمنی، منابع رادیو آزادی اعلام کردند پهلوان حالمراداف درسالهای اخیر بیشتر ازهرموضوعی اجرای ترانه های با موضوع دینی واسلامی بخصوص وصف پیامبراسلام حضرت محمد(ص) رادربرنامه های خود قرارداده بود.

حتی وی آهنگ زیبای یا رسول الله را درمراسم های عروسی ازجمله مراسم عروسی خود اجراکرده بود.

گزارشها حاکی است ماموران امنیتی ترکمنستان پهلوان حالمراداف را به جرم نگهداری ۷۰هزاردلار محکوم کرده اند. دولت ترکمنستان نگهداری وتبادل ارز خارجی بالای ده هزار دلارراممنوع اعلام کرده است.

همچنین گزارشها حکایت ازآن دارد که پهلوان حالمراداف به رغم توانایی بالایش دراجرای موسیقی درسالهای اخیر درتلویزیون ترکمنستان ظاهرنشده است .اجازه اجرای کنسرت هم دراین کشور به وی نمیدهند. برخی گفته اند درسالهای اخیرعلاقه وی به اجرای ترانه های با مضامین دینی افزایش یافته است واین مورد پسند دولت این کشورکه محدودیتهای زیادی بردین اعمال می کند،نیست.

برخی نزدیکان این خواننده ترکمن هم گفته اند دلیل زندانی شدن وی را دولت اعلام نمی کند.

اکتبر گذشته هم دولت ترکمنستان ناظر حبیب اف دیگرخواننده مشور پاپ عشق آبادی رابه جرم استعمال موادمخدر زندانی کرد. اما برخی گفته اند حبیب اف یکی ازمشهورترین خوانندگان عشق آباد که بیشترین درآمد هنرموسیقی را درمیان خوانندگان این کشورداشت بخاطر نپذیرفتن اجرا درمراسم فرد با نفوذی درعشق اباد به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *